Kiszervezhető-e a LinkedIn?

outsource-personal-tasksKiszervezés és beszervezés. Utóbbi természetesen nem valami titkosszolgálati ügyekről, hanem a kiszervezés fordítottjáról szól. A témával foglalkozó szakemberek ugyanis megállapították, hogy minden kiszervezési hullám, vagyis az alaptevékenységen kívüli feladatok (könyvelés, bérszámfejtés, IT stb.) külső szolgáltatókhoz való tömeges kiszerezése legalább annyi problémát generál, mint a amennyitől a kiszervezés révén megpróbáltak megszabadulni. A nagy kiszervezési hullámokat ezért óhatatlanul beszervezési, vagy inkább visszaszervezési hullámok követik. (Erősen hasonló ehhez az agglomerációba való kiköltözés, majd az ezt követő visszatelepülés ciklikussága.)

Az elmúlt években rengeteg cég érezte úgy, hogy bele kell vágnia a közösségi marketingbe, de sokan közülük nem rendelkeztek az ehhez szükséges tudással, illetve erőforrással (szakemberekkel). A legtöbben úgy látták, hogy ez a tevékenység nem része a vállalat alapvető működésének, vagyis minden komolyabb nehézség nélkül kihelyezhető. Sajnos bebizonyosodott, hogy a vállalattól távol, attól szinte teljesen elszakadt kommunikáció semmiféle előnnyel nem jár, viszont rossz esetben még rongálja is a cég megítélését. Meggyőződésem tehát, hogy például a Facebookot egyre jobban megértő cégek idővel visszaveszik a külső ügynökségtől és maguk kezdik el kezelni azt.

A LinkedInnel kicsit bonyolultabb  a helyzet, mert annak egy része “magánterület” (profilok) másik részét a cég kezeli (céges oldal, hirdetések), egészében viszont csak egységes stratégiát alkalmazva lehet hatékony. Arról. hogy ez hogyan valósítható a Linkedinen publikált írásomban olvashatsz.